ВАШ ВЕЌЕ ЗА 57.990 EUR

V90 D4 A Business

Во караванот V90 се е направено со причина, обликувано околу Вас – удобност, технологија и сигурност потполно се прилагодени на барањата од службените патувања. V90 е идеја на безкомпромисниот луксуз, дополнета со внимателна практичност и голема пространост.

ПРЕВЗЕМЕТЕ КАТАЛОГ

ПРЕМИЕРНА ПОНУДА