Откупуваме користени возила

Сакате да го продадете своето возило? Довезете го на незадолжителна бесплатна процена. Откупуваме автомобили од сите видови, старости и марки. Возилото го откупуваме веднаш и за него ви нудиме исплата во готовина.

Пријавување возило за процена

Преку образецот може да го пријавите вашето возило за процена. Внесете ги вашите податоци и податоците за возилото, а може да додадете и слики од возилото. По приемот на податоците ќе ве контактираме и ќе се договориме за датумот и местото на процената.Полињата што се обележани со ѕвездичка (*) се задолжителни!
 Назив:
Ве молиме внесете го вашето име.
Ве молиме внесете го вашето презиме.
Ве молиме внесете го датумот на раѓање.
Ве молиме внесете ја вашата адреса.
Погрешна должина на поштенскиот број за избраната држава: %s.
Дозволен број знаци: %s.
Ве молиме внесете го вашиот град.
Ве молиме внесете правилен телефонски број: Дозволен број: %s.
Ве молиме внесете e-mail адреса во правилен формат.
Ве молиме внесете ја марката на возилото.
Ве молиме внесете го моделот на возилото.
Ве молиме изберете го годиштето на возилото.
Бројот на шасијата мора да содржи 17 знаци (бројки и букви).
Полето е задолжително.
Полето е задолжително.
Ве молиме внесете го бараниот датум на процената.

Изберете го застапникот каде што сакате да извршите процена